تاثیر لباس در رفتار، روحیه، طرز فکر و احساس قدرت در شما + چند نکته جالب

به طور کلی می توان گفت انتخاب لباس می تواند یکی از تاثیرگذارترین مولفه های روزانه بر خلق  خو، رفتار، میزان اعتماد به نفس، ارتباطات شما و … باشد که از مهم ترین آن ها می توانیم به تاثیرگذاری افراد نیز اشاره کنیم. لباس نشانگر شخصیت و قدرت شماست!

ادامه مطلب